KẾ HOẠCH Tổ chức Lễ đúc chuông đại hồng chung chùa Phúc Lâm(chùa Thiện)

Ngày đăng: Thứ 7 , 11/03/2017 00:59 .
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN THƯỜNG TÍN
CHÙA PHÚC LÂM - THÔN CAO XÁ
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức Lễ đúc chuông đại hồng chung
.
 
          Trong hai ngày, 21, 22//2 năm Đinh Dậu (ngày 18,19/3/2017) chùa Phúc Lâm tổ chức lễ đúc chuông Đại hồng chung.  Ban tổ chức, cùng chùa Phúc Lâm xây dựng kế hoạch .
Đúc chuông Đại hồng chung, cũng là một công việc lớn của làng, thông thường 1000 năm mới đúc một lần. Do vậy, mỗi người đều có phần trách nhiệm trong công việc trọng đại này.
 
A. NỘI DUNG
 
I.  THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC
*  Thời gian:
- 07h30 ngày 22/2/Đinh Dậu(tức chủ nhật, ngày 19/3/2017)
* Địa điểm:
- Chùa Phúc Lâm(chùa Thiện), thôn Cao Xá, xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín, tp Hà Nội.
          * Chương trình tổ chức:
          + Ngày 21/2/Đinh Dậu(tức thứ 7, ngày 18/3/2017)
- 14h: Lễ Quy Y. 
- 19h30: Chương trình giao lưu văn nghệ.
          + Ngày 22/2/Đinh Dậu(tức chủ nhật, ngày 19/3/2017)
- 08h:Chương trình Chào mừng lễ đúc chuông.
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông qua chương trình
- Khai mạc: Ông Nguyễn Hùng Tráng - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận Cao Xá. 
- Tặng hoa(nếu có)
- Phát biểu của Phật tử(nếu thời gian cho phép): Nguyễn Thị Ảnh
- Phát biểu của thầy trụ trì.
- Phát biểu của lãnh đạo xã(nếu có)
- Phát biểu lãnh đạo huyện(nếu có)
- Đạo từ của chư tôn đức.
- 10h:Nghi thức đúc chuông, rót đồng vào chuông.  Trong hội trường tụng Bát Nhã hồi hướng, ngoài khu vực đúc chuông tụng Đại bi thập chú. 
- Bế mạc.
- 10h30: Thụ trai(ăn cơm)
* Buổi chiều: Khắc văn minh chuông, và tên những người cúng đúc chuông(từ 3 triệu trở lên được khắc vào chuông)
 
II. SỐ LƯỢNG, THÀNH PHẦN THAM DỰ. 
- Lễ đúc chuông: trên dưới 2000 người tham dự. Khách mời bao gồm:
+ Chư tôn đức Tăng Ni
+ Lãnh đạo xã
+ Lãnh đạo huyện.
+ Cán bộ các thôn
+ Các cơ quan
+ Đại biểu, Phật tử thiện tín thập phương
+ Người Cao Xá làm ăn xa quê
........
          Ngoài ban tổ chức mời, phát giấy mời cho các Phật tử, gia đình mời hộ con em xa quê về tham dự.
 
IV. CÁC KHU VỰC TỔ CHỨC.
1. Khu sân khấu chính: Trước sân nhà tổ.
2. Khu vực ăn cơm: Nhà tổ, khu sân khấu chính, khu sân cạnh cây muỗn.
3. Khu nấu nướng: Khu vực đầu hồi bếp.  
4. Khu để xe ô tô: Trên đê.
5. Khu để xe máy: Khu ruộng bưởi cũ đã đổ đất.  
6. Khu nhà vệ sinh:
7. Khu tiếp khách:
- Nhà tổ: Tiếp khách các sư, các đại biểu.
- Khu lễ đài
9. Khu tiếp lễ, ghi công đức: 
- Sân nhà tổ.
- Sân chùa.
- Khu đầu cây đại, ngoài đường, chỗ rẽ vào nhà tổ.
10. Khu vực đúc chuông: Trước Tam Bảo.
 
V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH
 

- Ngày 7/2/ năm Đinh Đậu(ngày 4/3/2017): Tiến hành cắm cờ từ chùa vào làng, cắm cờ trên đê, cắm cờ xung quanh chùa. Mục này do Câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử thực hiện. 
- Ngày 1 6/2 năm Đinh Dậu (ngày 13/3/2017)): Tiến hành làm khu nhà vệ sinh quây bằng bạt, tre ở khu đất giáp mương, đằng sau nhà tổ. Mục này ông Trang, ông Thêm, ông Vi, ông Lường, Bà Tươi… thực hiện.  
- Ngày 1 6/2 năm Đinh Dậu (ngày 13/3/2017: In tuýp chữ trên sân khấu chính, in phù hiệu Ban tổ chức và các phân ban, in bảng hiệu chỗ để xe, Bàn ghi công đức, Bàn tiếp lễ, Ban an ninh, vé xe, bảng hướng dẫn đi vệ sinh: Mục này anh Trung Phô Tô chịu trách nhiệm. 
Ngày 18/2 năm Đinh Dậu (ngày 15/3/2017): Tiến hành mua pháo bông pháo điện.
- Sáng ngày 19/2 năm Đinh Dậu (ngày 16/3/2017): Máy múc vào san khu vực đúc chuông, khu vực bắc dạp ăn.(Mục này bà Khích chịu trách nhiệm)
- Ngày 19/2 năm Đinh Dậu (ngày 16/3/2017): Tiến hành căng phông sân khấu, bắc điện sân khấu, bắc điện khu vực để xe máy, khu vực trên đê. Mục này anh Đỗ Như Trụ, Nguyễn Thông Thạo chịu trách nhiệm. 
- Chiều ngày 20/2 năm Đinh Dậu (ngày 17/3/2017): Tiến hành gói lộc. Mỗi mâm 6 xuất. Dự kiến khoảng 1500 xuất.
- Ngày 20/2 năm Đinh Dậu (ngày 17/3/2017): Tiến hành bắc sân khấu, bắc dù. Mục này, do Ban trang trí thực hiện. 
- Sáng ngày 21/2 năm Đinh Dậu (ngày 18/3/2017): Tiến hành mang 1500 ghế nhựa, 270 bàn, để ở sân khấu. Bà Nguyễn Thị Tươi(Độ chịu trash nhiệm)
- Chiều ngày 21/2 năm Đinh Dậu (ngày 18/3/2017): Tiến hành bắc loa đài, hệ thống âm thanh, ánh sáng tại sân khấu chính. Mục này, do Ban âm thanh, ánh sáng điều hành. 
- Chiều ngày 21/2 năm Đinh Dậu (ngày 18/3/2017): Vào buổi chiều tối, có bún chay cho các Phật tử chấp tác. Mục này do Ban hậu cần chịu trách nhiệm. 
- Ngày 21/2 năm Đinh Dậu (ngày 18/3/2017): bắt đầu từ buổi sáng, tiến hành bắc dạp nấu ăn, dạp ở khu sân cây muỗn, chỗ để tiếp lễ.  Mục này, do bà Nguyễn Thị Tươi(Độ) thực hiện.  
- Chiều ngày 21/2 năm Đinh Dậu (ngày 18/3/2017): Tiến hành nấu cỗ tại chùa Thiện. Mục này do Ban hậu cần thực hiện. Ban hậu cần cần lên kế hoạch chi tiết về các món ăn, chia các tiểu phân ban chịu trách nhiệm nấu từng món, phân bố thời gian các khâu tiến hành và chuẩn bị hợp lý. Phải đảm bảo 9h sáng, ngày 22/2 năm Đinh Dậu (ngày 19/3/2017): đã hoàn thành số lượng cố đã đề ra.
-  Liên hệ mua Thiếc: Nguyễn Cao Tám: 1 tạ tư khoảng 65 triệu.

 
 
VI. KẾ HOẠCH MỜI KHÁCH
 
* Đại biểu chư tôn đức Tăng Ni: Đại đức Thích Chánh Thuần mời
* Đại biểu xã, đại biểu lãnh đạo các thôn, các đoàn thể: cán bộ cơ sở mời.
* Đại biểu hội người cao tuổi các thôn: Ban chấp hành người cao tuổi thôn mời.
* Đại biểu Phật tử trong xã và thập phương: Ban chấp hành hội Phật tử chùa Phúc Lâm mời.
* Đại biểu là những người làng đi làm ăn xa quê hương: cán bộ cơ sở gửi giấy mời đến các hộ gia đình mời.
* Đại biểu thập phương: Các thành viên trong ban tổ chức, các Phật tử, người dân mời.
          - Giấy mời nhà chùa đã in, đơn vị nào mời các đại biểu, liên hệ với nhà chùa, để nhà chùa cung cấp giấy mời.
 
B. CÁC PHÂN BAN


         
* Yêu cầu chung:
- Ban tổ chức là bộ não của hai ngày lễ, do đó trong công tác chuẩn bị cũng như trong hai ngày lễ, Ban tổ chức thường xuyên có mặt để đôn đốc, chỉ đạo, triển khai các công việc.
- Trưa ngày 22/2 năm Đinh Dậu (ngày 19/3/2017): sau nghi thức hành chính, nhà chùa có làm cơm chay mời khách thập phương. Ban tổ chức cũng như các phân ban đều ăn cơm sau. Có như vậy mới có thể bao quát và triển khai công việc một cách đồng bộ. Tuy nhiên Ban tổ chức vẫn cử một số thành viên mời cơm đại biểu thập phương.
- Việc đúc chuông, cũng là một  một công việc chung của cả làng, do vậy mỗi thành viên đều  có trách nhiệm.
- Các thành viên trong ban tổ chức, tiếp khách, tiếp lễ ăn mặc chỉnh tề, trang nghiêm.
- Nhân dân, Phật tử mời giúp Ban tổ chức đại biểu, thiện tín thập phương, con em đi làm ăn xa về dự lễ.
 
1. Ban tổ chức
- Thích Chánh Thuần.
- Nguyễn Hùng Tráng
- Nguyễn Văn Biểu.
- Nguyễn Thanh Phán
- Nguyễn Cao Tám
- Nguyễn Sinh Nguyên
- Đỗ Đức Độ(Phụ trách điều phối cỗ)
- Nguyễn Văn Giới
- Nguyễn Văn Trước
- Đỗ Văn Cấp
- Nguyễn Đình Chấp
- Đỗ Văn Cộ
- Nguyễn Văn Hồng(Yết)
- Đỗ Văn Năm
- Đỗ Như Trụ
- Nguyễn Hữu Trọn
- Nguyễn Thông Thạo.
- Đỗ Như Vũ
- Nguyễn Văn Toản
- Nguyễn Văn Thêm.
- Nguyễn Văn Lưỡng
- Nguyễn Văn Vi
- Nguyễn Hữu Trang
- Nguyễn Văn Hối
- Lưu Xuân Tộ.
- Nguyễn Văn Thiệp
- Đỗ Văn Công
- Nguyễn Cao Mừng(Mao)
- Nguyễn Văn Khuyến(Minh)
- Nguyễn Văn Thêm
- Nguyễn Văn Vượng
- Nguyễn Tất Thành
- Nguyễn Thị Ảnh
- Đỗ Thị Tươi
- Nguyễn Thị Huệ
- Lưu Thị Quất
- NguyễnThị Tuyền
- Tạ Thị Xuyền
- Tạ Thị Mạnh
- Lưu Thị Nha
- Nguyễn Thị Nhiêu
- Nguyễn Thị Cầm
- Phạm Thị Nhương
- Nguyễn Thị Luyến.
- Nguyễn Thị Biên
- Nguyễn Thị Huệ(Vi)
- Nguyễn Thị Đằng
- Nguyễn Thị Cước
- Nguyễn Thị Sương
- Nguyễn Thị Nha
- Nguyễn Thị Mao
- Nguyễn Thị Khích
- Nguyễn Thị Minh
- Vũ Thị Nga
- Nguyễn Thị Năm
 
2. Ban nội dung:
- Thích Chánh Thuần
- Nguyễn Hùng Tráng
- Nguyễn Thanh Phán
- Nguyễn Cao Tám
- Nguyễn Sinh Nguyên.
 + Điều phối chương trình hành chính: Đại đức Thích Nguyên Thiệp(chùa Văn Trai)
+ Điều phối chương trình văn nghệ: Nguyễn Thông Thạo, Nguyễn Xuân Thành(Tráng), Đỗ Thị Hồng Anh(Trụ)
4. Ban tiếp khách
          Ban tiếp khách bắt đầu hoạt đồng từ chiều ngày 21/2 năm Đinh Dậu (ngày 18/3/2017).  Phải đảm bảo sự thân thiện, hiếu khách. Khi họ ra về, cũng có công tác chào hỏi, cảm ơn tử tế. Các đoàn khách họ không ăn cơm về trước, kết hợp với ban phát lộc, sắp xếp lộc cho các đoàn đại biểu về trước.
* Trưởng ban:
- Nguyễn Hùng Tráng
* Phó ban:
- Nguyễn Văn Biểu
- Nguyễn Thanh Phán
- Nguyễn Cao Tám
- Đỗ Đức Độ
- Nguyễn Văn Giới
- Nguyễn Thị Ảnh
- Nguyễn Thị Tươi(Độ)
* Thành Viên.
- Nguyễn Thanh Đàm
- Nguyễn Duy Hinh
- Ngyễn Văn Toản(Phượng)
- Nguyễn Văn Khuyến(Minh)
- Nguyễn Văn Hoan(Hà)
- Phan Thị Liên
- Nguyễn Văn Phiếm(Viềm)
- Nguyễn Văn Nghề
- Nguyễn Thanh Cán(Hiểu)
- Nguyễn Thị Soan
- Nguyễn Văn Vũ(Sành))
- Nguyễn Văn Huyên(Tốt)
- Đỗ Văn Cự(Kinh)
- Nguyễn Ngọc Động(Đúc)
- Nguyễn Văn Toản(Biên)
- Nguyễn Thành Công(Hoa)
- Nguyễn Văn Tuấn(Thanh)
- Nguyễn Văn Trước
- Nguyễn Thông Thạo
- Nguyễn Văn Ngôn
- Đỗ Như Vũ(Kính)
- Nguyễn Gia Huấn
- Đỗ Đức Được(Thủy)
- Nguyễn Minh Xuyến(Chắc)
- Nguyễn Đăng Cao(Miên)
 
5. Ban trang trí
          Ban trang trí có nhiệm vụ trang trí lễ đài ở chùa, cắm cờ quạt, băng zôn, thu zọn lễ đài, cờ quạt.
- Ngày 20/2/Đinh Dậu, vào buổi sáng, các thành viên có mặt đầy đủ để bắc dù, sân khấu.
- Sau khi đại lễ xong, buổi chiều ngày 22/2/Đinh dậu tiến hành thu dọn
* Trưởng ban:
- Nguyễn Thông Thạo.
* Phó ban:
- Đỗ Như Trụ
- Nguyễn Thông Thạo
- Nguyễn Văn Vượng
- Nguyễn Xuân Thành
* Ủy viên:
- Nguyễn Văn Dân(Duy
- Nguyễn Văn Quang(Bảy)
- Nguyễn Văn Toản(Biên)
- Nguyễn Văn Huyên(Tốt)
- Đỗ Đức Đô(Quỳnh)
- Trần Văn Kỷ(Thủy)
- Lê Đình Chung(Phô tô)
- Đô Văn Phong(Nhã)
- Đỗ Văn Hiên(Nhã)
- Nguyễn Ngọc Đuyên(Hằng)
- Nguyễn Xuân Hùng(Tráng)
- Nguyễn Văn Hồng(Chiến)
- Nguyễn Nam Vích(Dung)
- Đỗ Văn Bun
- Đỗ Văn Tiệp
- Nguyễn Văn Tỷ(Thu)
- Hà Ngọc Phương(Hằng)
- Nguyễn Văn Tham
- Nguyễn Tất Thành
- Nguyễn Văn Quang
- Nguyễn Thành Công
- Nguyễn Quang Tuấn
- Nguyễn Tất Thành
- Câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử.
 
6. Ban Hậu Cần.
          Ban hậu cần, tùy vào lượng khách mời, chuẩn bị lượng cỗ phù hợp. Đây là một nhiệm vụ khá quan trọng, có khối lượng công việc nhiều, vì vậy đòi hỏi các thành viên phải có ý thức trách nhiệm cao. Phải đảm bảo 9h sáng ngày 22/2 năm Đinh Dậu (ngày 19/3/2017) cỗ bàn đã đầy đủ xong xuôi. Ban này phải lên kế hoạch cụ thể về các công tác chuẩn bị, các món nấu.... đồng thời cũng phải đảm bảo tuyệt đối công tác vệ sinh ăn uống sạch sẽ, cắt cử người trông cỗ đêm.
* Trưởng ban:
- Nguyễn Thị Ảnh
* Phó Ban.
- Nguyễn Văn Năm: Phụ trách sắp cỗ
- Lưu Xuân Tộ: Phụ trách bưng cỗ
- Nguyễn Văn Phược: Phụ trách trông cỗ đêm ngày 21/2/Đinh Dậu
- Nguyễn Thị Tươ(Độ): Phụ trách gọi người
- Nguyễn Thị Huệ(Vi): Phụ trách nấu cỗ
* Các thành viên.
- Tạ Thị Mạnh
- Nguyễn Thị Dược
- Vũ Thị Minh(Vương)
- Nguyễn Thị Phiến(Vương)
- Vũ Thị Nga(Hứa)
- Nguyễn Văn Xướng
- Đỗ Văn Sáu(May)
- Nguyễn Văn Vịnh(Thương)
- Nguyễn Văn Gấm
- NGuyễn Văn Hồng(Chiến)
- Nguyễn Văn Phược
- Đỗ Văn Hùng(Thoa)
- Nguyễn Văn Bảy(Bội)
- Nguyễn Thị Lâm(Túy)
- Trần Văn Tri(Ngoan)
- Nguyễn Văn Trản(Dược)
- Nguyễn Văn Ngoan(Tâm)
- NGuyễn Đình Hải(Thơm)
- Nguyễn Văn Vịnh(Tuyển)
- Nguyễn Văn Dân(Mát)
- Nguyễn Văn Vững(Nức)
- Nguyễn Văn Ba(Mỳ)
- Nguyễn Văn Bằng(Toan)
- Nguyễn Văn Tham(Lễ)
- Vũ Thị Tân(Cố)
- Nguyễn Văn Tuyên(Xuyên)
- Nguyễn Thị Chiến(Hồng)
- Nguyễn Văn Thang(Nhi)
- Tạ Thị Tính(Hải)
- Nguyễn Thị Chính(Trận)
- Nguyễn Thị Dược(Trản)
- Nguyễn Thị Hoa(Tham)
- Lưu Thị Mý(Rô)
- Nguyễn Thị Vững(Thuấn)
- Phạm Thị Mai(Quang)
- Nguyễn Thị Thoa(Gấm)
- Nguyễn Thị Tuyển(Vinh)
- Nguyễn Thị Liểu
- Phạm Thị Thường(Tấn)
- Vũ Thị Hường(Đại)
- Trần Thị Nhan(Hương)
- Trần Thị Toan(Bằng)
- Đỗ Thị Phán(Ngoạn)
- Trần Thị Diệu(Trìu)
- Nguyễn Thị Chiến(Tia)
- Nguyễn Thị Vừng(Nhanh)
- Nguyễn Thị Bằng Lộc
- Trần Thị Phương(Linh)
- Đỗ Thị Măng
- Phạm Thị Thúy(Tha)
- Cung Thị Hằng(Đuyên)
- Đặng Thị Luyến(Bưu)
- Đỗ Văn Khuy Phương(Khuyên)
- Nguyễn Thị Bằng(Quá)
- Nguyễn Thị Huyên(Đỡ)
- Nguyễn Thị Thoa(Hùng)
- Đào Thị Hằng(Bằng)
- Nguyễn Thị Nghị(Cán)
- Nguyễn Thị Năm(Đát)
- Đỗ Thị Màu(Tía)
- Nguyễn Thị Thoa(Lai)
- Nguyễn Thị Dung(Oanh)
- Nguyễn Thị Huế(Nghị)
- Nguyễn Thị Hương(Khoắn)
- Nguyễn Thị Tám(Hồng)
- Nguyễn Thị Năm(Đô)
- Nguyễn Thị Thanh(Cộ)
- Trần Thị Chung(Loan)
- Nguyễn Thị Vóc(Chủng)
- Nguyễn Thị Hương(Sung)
- Nguyễn Thị Phương(Trận)
- Nguyễn Thị Ví(Hải)
- Nguyễn Thị Toan(Tráng)
- Nguyễn Thị Trang(Quyến)
- Nguyễn Thị Dâu(Thạo)
- Nguyễn Thị Kính(Vũ)
- Nguyễn Thị Mai(Hưng)
- Nguyễn Thị Miên(Sang)
- Nguyễn Thị Duyên(Đạt)
- Nguyễn Thị Sáu (Tuyến).
- Nguyễn Thị Lay – Khỏe
- Lê Thị Tươi – Khoa
- Nguyễn Thị Lỳ - Chung
- Nguyễn Thị Ngải – Đông
- Nguyễn Thị Cúc – Đắc
- Nguyễn THị Lý – Cắc
- Ngô Thị Bích – Ngưu
- Đỗ Thị Tâm – Chiêu
- Nguyễn Thị Nhàn – Sùng
- Nguyễn Thị Mùa
- Trần Thị Hạnh – Tảo
- Nguyễn Thị Mang
- Nguyễn Thị Mận – Mơ.
7. Ban an ninh
          Khu vực đỗ xe máy, ở ruộng vườn bưởi cũ, cạnh đê. Khu vực đỗ ô tô trên đê. Xe ô tô đi qua chùa, đỗ trên đê. Các ô tô lên đê, quay đầu luôn.   
- Khu vực đúc chuông, phải có hàng rào chắn, đảm bảo an toàn khi đúc chuông.
* Trưởng ban
- Đỗ Văn Cộ
* Phó ban
- Nguyễn Hữu Trọn
- Đỗ Văn Công
* Ủy viên
- Nguyễn Thế Tham(Lễ)
- Nguyễn Văn Giáo(Mơ)
- Nguyễn Quốc Tuấn(Thà)
- Nguyễn Văn kiền(Tuyết)
- Nguyễn Văn Nhĩ(Nhàn)
- Trần Duy Hưng(Đô)
- Nguyễn Văn Lê(Huyền)
- Nguyễn Văn Soái(Bính)
- Nguyễn Đình Hồng(Liên)
- Nguyễn Văn Sở(Sim)
- Nguyễn Văn Giang(Son)
- Nguyễn Thanh Quang(Mai)
- Nguyễn Văn Trìu(Diệu)
- Nguyễn Hào Hiệp(Lai Tia)
- Nguyễn Ngọc Diệp(Trản)
- Nguyễn Ngọc Thạch(Thang Nhi)
 
8. Ban tiếp lễ
          Nhiệm vụ: Ban tiếp lễ có nhiệm vụ nhận lễ, sắp lễ dâng lễ cho các đoàn, các cá nhân đơn vị đến dự lễ. Ban tiếp lễ, đứng ở khu vực bàn tiếp lễ. Sau khi nhận lễ của khách, ban tiếp lễ sắp người bê và dâng lễ lên khu vực nhà tổ và tam bảo cho các đoàn lễ, đồng thời mời đoàn lễ đó lên Tam Bảo, nhà tổ lễ. Ban tiếp lễ, kết hợp với Ban phát lộc, để phát lộc cho các đoàn đại biểu về trước.
* Trưởng ban:
- Nguyễn Sinh Nguyên(Phụ trách các cụ)
- Nguyễn Thị Đằng(Phụ trách nữ giới)
* Phó ban
- Lưu Thị Nha
- Nguyễn Thị Nhiêu.  
* Ủy viên Phụ trách tiếp nhận lễ dâng lên Tam Bảo.  
- Nguyễn Văn Giới
- Nguyễn Văn Hồng(Yết)
- Nguyễn Văn Hối
- Nguyễn Thị Huệ(Hối)
- Thái Thị Sương
- Phạm Thị Nhương
- Đặng Thị Linh
- Nguyễn Thị Cước
- Nguyễn Thị Các
- Đỗ Thị Chắt
* Ủy viên Phụ trách tiếp nhận lễ dâng lên Nhà tổ  
- Nguyễn Văn Lưỡng
- Nguyễn Văn Vi
- Nguyễn Ngọc Đuyên
- Nguyễn Văn Thuyên
- Nguyễn Văn Thiệp.
- Nguyễn Thị Đảm
- Nguyễn Thị Mao
- Nguyễn Thị Thược
- Nguyễn Thị Mích
- Nguyễn Thị Chự
9. Ban tiếp tân
          - Ban tiếp tân có nhiệm vụ tiếp nước cho đại biểu Phật tử, thiện tín đến dự trong hai ngày lễ. Phải đảm bảo mọi người đều được mời nước. Đồng thời phải đảm bảo bàn ghế, ấm chén luôn được gọn gàng sạch sẽ.
          - Ban tiếp tân cử người sắp xếp, đưa các cụ cao tuổi vào các vị trí dự lễ phụ hợp
- Các bạn nữ trong ban tiếp tân mặc áo tân thời. Trưởng ban giao cho cháu Đỗ Thị Hồng Anh(Trụ) thuê quần áo tân thời. Mặt khác, cần bổ xung các cháu nữ  Phật tử trong câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử vào ban tiếp tân. Các cháu có nhiệm vụ đứng ở cổng chùa đón vừa đưa các cụ cao tuổi mặc áo đỏ, áo vàng... vào trong khu vực tiếp khác. 
- Ban tiếp tân bố trí hai đội trống chào mừng(đã mượn được của hai đơn vị), đội sư tử chào đón khách ở khu vực cổng chùa. 
- Ban này, đồng thời chuẩn bị ấm chén luôn.
- Trưởng ban, xắp xếp vị trí đặt những thùng nước lọc cho các Phật tử uống.
- Ban tiếp tân cử cho 05 người thường trực tiếp nước ở nhà tổ. Những người này có nhiệm vụ pha trà, rót nước mời khách. Sau khi các đại biểu đứng dậy, liền lấy nước sôi nóng, tráng chén, lau bàn, đảm bảo bàn ghế ấm chén luôn sạch sẽ. 
* Trưởng ban:
- Nguyễn Thị Tuyền
* Phó ban
- Trần Thị Kinh(Cự)
- Nguyễn Thị Sinh(Pha)
- Nguyễn Thị Tươi(Mãn)
- Nguyễn Thị Cầm(Dung)
* Ủy viên
- Nguyễn Thị Cứ
- Nguyễn Thị Đông – Đàm
- Nguyễn Thì Xuyện – Phán
- Nguyễn Thị Luận - Ửng
- Nguyễn Thị Nhiệm
- Nguyễn Thị Thỷ - Được
- Đỗ Thị Nhẩn – Lai
- Nguyễn Thị bang
- Nguyễn Mận – Hữu
- Nguyễn THị Lý – Hùng
- Nguyễn Thị Phong
- Nguyễn Thị Hoài Thu
- Nguyễn THị Hằng – Toan
- Nguyễn Thị Hiên
- Nguyễn Thị Chúc
- Nguyễn Thị Thu Hiền
- Nguyễn Thị Ngọc Ánh – Tám
- Nguyễn THị Hà – Hòe
- Trần Thị Dung
- Nguyễn Văn Vượng – Ngoan
- Đỗ ĐÌnh Thung
- Nguyễn Thị Mai Phương – Dâu
- Nguyễn Thị Vân Anh – Duyên.
- Nguyễn Thị Yếm – Ơn
- Nguyễn Thị Hiền – Kiền
- Nguyễn Thị Yến – Kiền
- Nguyễn Văn Tuấn
- Nguyễn Thị Thu – Miên
- Nguyễn Thị Sắt
- Nguyễn Thị Tỏa – Mơ
- Nguyễn Thị Chúc – Thắng
 
10. Ban phòng trà(đun nước)
          Ban phòng trà, có nhiệm vụ đun nấu nước, đảm bảo nước uống đủ trong hai ngày lễ. Ngoài nước trè, nên xin nước vối về nấu.
* Trưởng ban
- Nguyễn Thị Đào
* Ủy viên
- Nguyễn Thị Khoái
- Trần Thị Miền
- Nguyễn Thị Lay
- Lê Thị Chí
- Nguyễn Thị Sáu – Bảy
 
11. Ban gói lộc
          Ban gói lộc có nhiệm vụ gói lộc và phân phát lộc. Đặc biệt ngày lễ chính, khi đại biểu ăn cơm, Ban gói lộc, kết hợp với ban tiếp tân, ban nhang đăng phân bố lộc đều đến các mâm. Mỗi mâm 6 gói lộc. Ngoài ra, Ban gói lộc mua túi bi lông, loại tú nhỏ, đựng được lộc, để ở mỗi mâm 6 túi không, để đại biểu có thể gói các lộc trên mâm mang về.
* Trưởng ban:
- Nguyễn Thị Khích
* Phó ban
- Duy Cấp
- Đỗ Văn Hiếu
* Ủy viên
- Đỗ Thị Lạc
- Nguyễn Thị Cấp
- Lê Thị Tâm – Hảo
- Nguyễn Thị Khoán
- Nguyễn Thị Bồng – Bừng
- Nguyễn Thị Hoài
- Đỗ Thị Tuyết – Kiền
- Vũ Thị Núi
- Nguyễn Thị Chắt - Ánh
 
12. Ban y tế.
- Nguyễn Ghi Tạc
- Nguyễn Quốc Toản
 
13. Ban nhang đăng
          Ban nhang đăng có nhiệm vụ đèn hương ở chùa, nhà tổ. Ban nhang đăng, phân công người trực nhang đăng ở cả chùa và nhà tổ. Sau khi dâng lễ sau, đoàn lễ xong, lễ trên chùa đem về để ở phòng khách cũ ở khu nhà xi măng; lễ nhà tổ, để ở buồng nhà tổ bên trái.
* Trưởng ban:
+ Lưu Thị Quất
* Phụ trách trên chùa:
- Lưu Thị Quất
- Nguyễn Thị Biên - Toản
- Hoàng Thị Hương – Chiến
- Đỗ Trung Hiếu – Trụ
* Phụ trách nhà tổ.

- Đỗ Văn Hiếu
- Nguyễn Thị Hải – Bài
- Nguyễn Thị Chắc
- Nguyễn Thị Hưởng – Thiệp.
14. Ban văn nghệ.
- Nguyễn Thông Thạo.
- Nguyễn Thị Luyến
- Nguyễn Thị Tươi
- Nguyễn Đình Chúc
 
15. Ban âm thanh, điện.
          Ban này phải đảm bảo âm thanh và điện trong ba ngày lễ. Mượn thêm máy phát của cụ Đỗ Xuân Cự về dự phòng. Phải Hệ thống điện, ẩm thanh phải hoàn thiện vào chiều ngày 21/2 năm Đinh Dậu (ngày 18/3/2017). Máy phát điện dự phòng đồng thời có trong ngày này.
- Nguyễn Cao Tám
- Đỗ Như Trụ
- Nguyễn Văn Chiêu.
- Nguyễn Văn Quang(Bảy)
- Nguyễn Văn Dân
- Nguyễn Văn Hay(Thủy)
- Ban chủ nhiệm câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử chùa Phúc Lâm.
 
16. Ban ghi công đức:
          Ban ghi công đức vừa ghi công đức, vừa viết sớ.
* Trưởng ban:
+ Tạ Thị Xuyền
* Phó ban
+ Nguyễn Đình Chấp
* Ủy viên
- Vũ Thị Oanh
- Vũ Thị Phương
- Đỗ Thị Tốt
- Trần Thị Ngát(Nga)
- Trần Thị Ngọc Anh(Nga)
- Trần Thị Giang(Nga)
- Đỗ Thị Liên – Trụ
- Đỗ Thị Hồng Anh – Trụ
- Nguyễn Thị Thu Hảo
- Trần Thị Thúy An
- Nguyễn Thị Phượng – Toản.
 
17. Ban thông tin.
- Nguyễn Văn Huyên
- Đỗ Như Trụ.
- Lê Đình Chung
- Nguyễn Văn Toản.
- Đỗ Thị Hồng Anh
- Đỗ Thị Liên
18. Ban phát lộc đại biểu.
          Ban phát lộc đại biểu, có nhiệm vụ, xem các đoàn đại biểu, các đại biểu về trước mang lộc phát cho họ. Ban này không có nhiệm vụ phát lộc ở các mâm.
- Nguyễn Cao Mừng
- Đỗ Văn Cấp
- Nguyễn Văn Chung(Phô tô)
- Trần Văn Hào(Nga Hứa)
- Lưu Thị Nha
- Nguyễn Thị Ảnh
- Trang Mạnh
- Thêm Vui
- Nguyễn Thị Mao
- Nguyễn Thị Cầm
 
 
 

    CHÙA PHÚC LÂM
 
 
 
 


Các tin bài, hình ảnh, thư từ muốn đăng lên Website: chuathien.vn xin gửi vào địa chỉ: chuathien2014.@gmail.com
Ý kiến của bạn 0
Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài và điền đầy đủ thông tin. Bình luận của bạn sẽ được phản hồi trong thời gian sớm nhất

Thăm dò ý kiến

Lĩnh vực quan tâm chính là gì?
Số lượngTỷ lệ
137( 47 %)
56( 19 %)
23( 8 %)
31( 11 %)
45( 15 %)
Số người tham gia bình chọn: 292
Lần bình chọn đầu tiên: Thứ 5 , 18/04/2013 17:12
Lần bình chọn sau cùng: Thứ 6 , 13/09/2019 13:13

Thông báo

THÔNG BÁO: CHƯƠNG TRÌNH LỄ VU LAN CHÙA PHÚC LÂM

14h00, chiều nay, ngày 14/08/2019 (tức ngày 14/07/Kỷ Hợi), chùa Phúc Lâm tổ chức lễ Vu Lan. Trân trọng...
Chi tiết »

CHÙA PHÚC LÂM THÔNG BÁO

8h sáng ngày 23/6/2019 các bạn tham gia khoá tu chùa Phúc Lâm tập trung tại chùa để nhận thẻ,...
Chi tiết »

Thông báo: CHƯƠNG TRÌNH TẾT THIẾU NHI 1 - 6 CHÙA PHÚC LÂM

Mặc dù thời tiết ngày mai có mưa, nhưng chi đoàn cơ sở 7 và chùa Phúc Lâm vẫn tổ chức tết...
Chi tiết »

Thông báo chuyển lịch tổ chức tế thiếu nhi 1/6

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, thời tiết Hà Nội ngày mai tiếp tục mưa, chiều và tối mai khả năng...
Chi tiết »

PHIẾU ĐĂNG KÝ KHÓA TU MÙA HÈ CHÙA PHÚC LÂM 2019

Vì số lượng có hạn, nên ai đăng ký trước sẽ được nhận, quá số lượng, nhà chùa sẽ không nhận...
Chi tiết »

Video

Đại đức Thích Chánh Thuần đọc Văn tế tưởng niệm 40 năm kháng chiến biên giới phía Bắc bảo vệ tổ quốc.

Đại đức Thích Chánh Thuần đọc Văn tế tưởng niệm 40 năm kháng chiến biên giới phía Bắc bảo vệ tổ quốc. 
Chi tiết »

Hoài niệm Vu Lan

Một mùa Vu Lan nữa lại về, những cánh hoa tâm bắt đầu đua nhau rộ nở. Mùa đã làm thổn thức bao trái...
Chi tiết »

Đại đức Thích Chánh Thuần - thuyết minh chùa Bổ Đà tỉnh Bắc Giang.

Đại đức Thích Chánh Thuần - thuyết minh chùa Bổ Đà tỉnh Bắc Giang. 
Chi tiết »

Đại đức Thích Chánh Thuần - thuyết minh về chùa Vĩnh Nghiêm tỉnh Bắc Giang.

Đại đức Thích Chánh Thuần - thuyết minh về chùa Vĩnh Nghiêm tỉnh Bắc Giang. 
Chi tiết »

Pháp âm

 

Pháp âm

 
 

Tin tức mới

Con chó 4 năm đứng ở ngã tư đường đợi chủ

Chú chó Bon Bon ở Thái Lan bị lạc vừa tìm thấy chủ, sau khi hình ảnh nó đứng ở vệ đường 4 năm đợi được...
Chi tiết »

Lớp đào tạo giảng sư khu vực phía Bắc tổng kết năm học thứ nhất và khai giảng năm học thứ hai

Chiều ngày 15 tháng 09 năm 2019, nhằm ngày 17 tháng 08 năm Kỷ Hợi, tại chùa Vạn Phúc - thôn...
Chi tiết »

Nhà vô địch Olympia 2019: Tôi sẽ trở về Việt Nam sau khi du học

Trần Thế Trung - người vừa giành vô địch Đường lên đỉnh Olympia 19 cho biết, sẽ trở lại Việt Nam sau khi hoàn tất việc du...
Chi tiết »

Thăm dò ý kiến

Lĩnh vực quan tâm chính là gì?
Thống kê truy cập

00000002

Hôm nay: 1594

Hôm qua: 1465

Tháng này: 25216

Tháng trước: 44981

Tất cả: 2441525


Đang online: 4
IP: 3.227.233.55
Unknown 0.0