VĂN CHÚC THỌ Đức Trưởng lão Hoà thượng Thích Thanh Bích

Ngày đăng: Thứ 4 , 20/04/2016 18:12 .
VĂN CHÚC THỌ
Đức Trưởng lão Hoà thượng Thích Thanh Bích
 Thành viên Hội đồng chứng minh Uỷ viên Hội đồng Trị sự
 Giáo hội Phật giáo Việt Nam,Chứng minh ban Trị sự
Thành hội Phật giáo Hà Nội, Viện chủ tổ đình Hội Xá
 
Kính bạch:...
 
        Bậc cổ đức thường dạy:
"Tùng lâm lấy bậc trưởnng thượng làm hưng long
Phật pháp nương nơi giới luật mà tồn tại"
        Thật là một thắng duyên cho "Đạo Pháp - Dân tộc" - Phật giáo Việt Nam -  2000 đồng hành hộ quốc an dân, 1000 năm Thăng Long văn hiến, 30 năm Giáo hội hình thành thống nhất và phát triển, cho đến hôm nay, đã hun đúc lên  những bậc trưởng thượng đống lương làm giường cột cho Phật pháp như Đức Pháp chủ, như hoà thượng Chủ tịch HĐTS, đặc biệt ngôi Bách tuế tùng lâm - Đức Trưởng lão Hoà thượng Thích Thanh Bích viện chủ tổ đình Hội Xá. Quý Ngài là những tấm gương Thiên cổ cho hậu thế noi theo, làm quy củ thiền môn để Tăng già tiếp mạch. Đó thực sự là một niềm tự hào lớn cho Phật giáo cả nước nói chung, Phật giáo thủ đô Hà Nội nói riêng.
Chúng ta có thể khảng định, Phật giáo thủ đô Hà Nội suốt 2000 năm qua, đã phát tích lên không biết bao nhiêu bậc hiền tài cho đất nước, Tăng tài cho Phật giáo Việt Nam. Sở dĩ, có được điều đó cũng một phần nhờ nơi hội tụ nguyên khí quốc gia - đất đất lành chim đậu, mà hôm nay đứng trên mảnh đất Thăng Long, chúng ta không thể không tự hào về kinh đô Văn hiến - đất địa linh nhân kiệt, nơi sâu lắng hồn thiêng sông núi, khí phách Thăng Long, nơi kết tinh và toả sáng trí tuệ Việt Nam, nơi Quốc sư Vạn Hạnh đưa Đức Lý Thái Tổ lên ngôi hoàng đế, soạn chiếu rời đô từ Hoa Lư về Thăng Long để đạo đức và lương tri con người không ngừng khai mở. Và hôm nay, mảnh đất thiêng lại hội tụ nên những bậc pháp khí thiền gia, làm thạch trụ cho mạng mạch "Đạo pháp - Dân tộc"
        Hoà vào không khí trang nghiêm hỷ lạc thắm tình đạo vị, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thành hội Phật giáo Hà Nội, cùng Tăng Ni, Phật tử, thiện tín, Sơn môn, Pháp phái vân tập về chốn tổ đình - Hội Xá, đỉnh lễ Tam Bảo, lịch đại tổ sư, khánh chúc Đức Trưởng lão Hoà thượng Thích Thanh Bích đại thọ 100 tuổi. Nguyện cầu quốc thái dân an, Đạo pháp xương minh, chúng sinh lợi lạc. Cùng nhau:
"Nhìn đức lớn noi theo gương sáng
Ngưỡng uy phong mài dũa tâm trong".
 
Kính bạch Đức Pháp Chủ chứng minh
Kính bạch Đức Trưởng lão Hoà thượng viện chủ tổ đình Hội Xá!
Kính bạch chư tôn đức.
Kính thưa các vị đại biểu!
 
Bậc cổ đức thường minh:
 
Ngọc quý nhuận khiết
Tùng biểu tuế hàn
Phật pháp trường miên - sơn lâm sư tượng
Thân tâm diệu hữu - giới đức tinh nghiêm
Thực hữu duyên:
Khí nước linh thiêng
Non sông dậy tiếng
Khi Như Trừng nguyên khiết
Lúc Lâm Tế tông phong
Thiên Phúc khải huyền tâm
Nam Hà đồng phát tích
Hội nhân khuyến đức
Kết nguyện khai hoa
Hun đúc bậc thiền gia
Thắng duyên ngôi thạch trụ
Thượng "Thanh" - vang âm câu "Tịnh giới"
Hạ "Bích" - trong sáng nẻo  "Nguồn tâm"
Mà:
Thân như tùng bách hạnh nhược tuyết mai
Thể tựa kim cương tâm đồng Phật tổ
Cốt cách bạch thanh gương cổ đức
Từ bi nhã nhặn ý thiền nhân.
Đạo cảm càn khôn
Đức tường nhật nguyệt
Tâm yên tịnh thuỷ
Ý lặng trừng thanh
Vui thay tu đạo Thích!
Lọ phải thành đô
Nào nề tuyền thạch
Dù ngồi nơi cảnh trí danh lam
Hoặc ở chốn chùa chiền cổ tích
Đâu cũng dòng phước đức trang nghiêm
Đây cũng vốn tu công thiền tịch
        Bậc  xuất trần:
Sư quân tử cấy trúc ngô đồng
Đệ trượng phu trồng thông tùng bách
Trăm thức hoa đua nở kề hiên
Bảy giống báu chất đầy kẽ ngạch
Ngào ngạt mùi xạ lan
Thơm tho hương trầm bạch
        Như Trưởng lão nay!
Mộ đạo tu hành
Xả đường kinh lịch
Dốc trí nên Phật Tổ siêu thăng
Lòng nguyện độ chúng sinh trầm mịch
Đêm đông trường, khi mật niệm, gióng tiếng chuông thánh thót lanh canh
Ngày hạ tiết, lúc tụng kinh, nện dùi mõ khoan mau lịch kịch
Chỉ chuộng một bề đạo đức, miệng chẳng hiềm ăn đắng ăn cay
Vốn yêu hai chữ từ bi, thân nào quản mặc lành mặc rách
Khi dưa giấm chua lòm
Bữa canh suông nhạt thếch
Mũ viền sô nhuộm mực đen sì
Quần áo vải, nâu sòng cũ rích
Từ thân, cát ái, chẳng bao màng thói tục kiêu ngoa
Cầu đạo xả thân, vốn giữ nếp nhà thiền cục kịch
Túi để đựng kinh chứa sách, túi nào dùng vóc cải móng rồng
Dép đi đỡ bụi cách trần, dép chẳng chuộng da tàu hàm ếch
Gậy nương chống bước dong dặm tuyết, gậy chẳng cầu khúc khuỷu cong queo
Bầu để đựng chứa nước cam lồ, bầu lọ phải ngòng ngòeo ngóc ngách
Quảy bồ tre cầm quạt trúc, nào có hiềm nan cật to dề
Ngồi chiếu lát tựa giường song, cũng chẳng quản dát ken thưa thếch
Khi chơi rừng Nho len lỏi suối khe
Lúc dạo bể Thích luồn tuôn ngòi lạch
Gió nhân  quạt mát, điểm trần ai thay thảy tan không
Nước trí gương trong, niềm tục luỵ lâng lâng rửa sạch
Ở cảnh hẹp lòng luôn thêm rộng, khi tới lui hằng đủ, hằng vui
Nhà tuy thấp, đạo lại càng cao, vừa cúi ngửa chi hiền, chi trách.
Cỏ cây thương vì tính ôn cung
Nước non thấu tấm lòng thanh bạch
Nghiệm một chút lá tàn nhị nở, mới hay lý ngụ huyền vi
Thấy đôi vầng thỏ lặn ác tà, biết thủa cơ thường biến dịch.
Trà bát đức sẵn đà lưu loát, chẳng phải lo củi nấu kỳ cầm
Bánh tam thừa vốn đã chứa chan, nào có nhọc bột đâm thì thịch.
Quả bồ đề ăn ngọt sớt, muôn kiếp hằng no
Hoa ưu bát ngửi thơm tho, ngàn đời chẳng dịch
Bè từ bi thênh thênh rộng rãi, mặc sức trở người
Thuyền Bát nhã thăm thẳm bao la, dầu lòng độ khách
Phương nhân nghĩa, hoà thuốc trường sinh
chữ thanh nhàn, nối dài tuổi thọ.
Dầu ai đón hỏi nguồn cơn
Mặc người thăm tìm dấu tích
Thong thả một năm mười hai tháng, gặp thời Phật pháp lại được làm người
Dong chơi ba vạn sáu ngàn ngày, tới cõi trường sinh lên miền thọ vực
        Bậc đống lương trường thọ quả là:
Voi ấm non hùng
Rồng đầm biển cả
Dải nhị hà quanh co một cõi
Sông ái khuể khúc khuỷu trăm điều
Phúc trường miên duyên người đủ đức
Thọ mãi dài quả bậc chân tu
        Mừng vì:
Xưa, Đức Thích Tôn tám mươi năm trụ thế
Nay, trang Thiền khách trăm chẵn tuổi trên đời
        Thực là:
Sao Bắc đẩu rạng toả tùng lâm
Bậc đống lương sáng ngời đạo mạch
Pháp tác nhân sư quyền khai thiện hoá
Thiệu long Phật chủng vĩnh chấn tông phong
Vạn sự thuỷ lưu thuỷ
Bách niên tâm ngữ tâm.
 
Kính bạch Đức Pháp Chủ chứng minh!
Kính bạch Đức Trưởng lão Hoà thượng viện chủ tổ đình Hội Xá!
Kính bạch chư tôn đức.
Kính thưa các vị đại biểu!
 
Mùa xuân Nhâm Thìn - 2012, ngôi Bách tuế tùng lâm Đức Trưởng lão hoà thượng Thích Thanh Bích đã đón tròn 100 mùa xuân của đất trời, đi qua hai thiên niên kỷ, 88 năm xuất gia cầu pháp, 76 mùa an cư cùng Tăng chúng, đây thực sự là những kỳ tích về đạo hạnh tu hành, toát lên phong thái cốt cách bậc trưởng thượng chốn tùng lâm, là bảo khí của Phật giáo Việt Nam, của Thành hội Phật giáo Hà Nội. Trưởng lão đang cùng với chư tôn đức làm giường cột duy trì mạng mạch Tăng già, đưa Phật giáo Việt Nam phát triển trong lòng "Đạo pháp - Dân tộc"
        Hôm nay, trước các bậc trưởng thượng Tăng già, chúng ta vân tập về chốn tổ đình Hội Xá, khánh tuế ngôi đại thụ tùng lâm, một lần nữa minh chứng cho đạo hạnh tu hành của người con Phật luôn sáng lên niềm tiêu dao tự tại; minh chứng cho các giá trị đạo đức luôn tồn tại bất diệt với thời gian; khảng định những truyền thống thanh quy Phật giáo ngàn xưa cho đến hôm nay vẫn được bảo lưu gìn giữ; minh chứng tinh thần nghịch lưu sinh tử, không chỉ dừng ở Hoá thành mà tiếp tục tiến thẳng đến miền Bảo Sở trang nghiêm của những con người "Thiệu long Phật chủng". Đây cũng là cơ duyên để chúng ta tôn vinh, tán thán những điều như pháp hành sự của các bậc "Niên cao lạp trưởng", học theo gương sáng thiền gia của chư tôn thạc đức, biết cái căn nguyên nào để Đạo pháp xương minh, biết nương đâu để truyền trì mạng mạch Tăng già và một minh chứng sống, chính là ngội đại thụ tùng lâm - Trưởng lão Hoà thượng Thích Thanh Bích. Qua đó chúng ta học noi gương sáng của Trưởng lão, mài rũa thân tâm, phản quan tự kỷ,  để dần loại bỏ đi những cấu nhiễm của cuộc đời, kiên định trên con đường giải thoát của bậc trí, giúp mình giúp người được an vui giác ngộ. 
        Trong niềm hỷ lạc, trang nghiêm mùa xuân Nhâm Thìn - 2012 kính mừng trưởng lão hoà thượng viện trưởng tổ đình Hội xã lên ngôi "Bách tuế", Tăng Ni, học chúng chúng con thành kính tán dương công đức đạo hạnh tu hành của Trưởng lão Hoà thượng. Chúng con thành tâm đỉnh lễ khánh thọ, nguyện cầu Phật tổ gia hộ cho Trưởng lão hoà thượng Pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu,  đạo quả viên thành, luôn là thạch trụ tùng lâm, đống lương Phật pháp để hàng thất chúng được ân chiêm công đức.
        Xin thành kính cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức luôn tự tại, chính niệm, tỉnh giác nhất tâm, Phật sự viên thành. Xin kính chúc quý vị đại biểu, thiện tín Phật tử lời chúc sức khoẻ, gia đình hạnh phúc. Nguyện đem công đức này hồi hướng Phật pháp xương minh, Quốc gia hưng thịnh, thế giới hoà bình, nhân dân an lạc. 
Vô Lượng, Vô Lượng, Vô Lượng Thọ - Tôn Phật(3lần)
Nam Mô Trường Thọ Vương Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh


Thích Chánh Thuần kính soạn

Các tin bài, hình ảnh, thư từ muốn đăng lên Website: chuathien.vn xin gửi vào địa chỉ: chuathien2014.@gmail.com
Ý kiến của bạn 0
Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài và điền đầy đủ thông tin. Bình luận của bạn sẽ được phản hồi trong thời gian sớm nhất

Thăm dò ý kiến

Lĩnh vực quan tâm chính là gì?
Số lượngTỷ lệ
231( 50 %)
58( 13 %)
23( 5 %)
34( 7 %)
115( 25 %)
Số người tham gia bình chọn: 461
Lần bình chọn đầu tiên: Thứ 5 , 18/04/2013 17:12
Lần bình chọn sau cùng: Thứ 3 , 30/03/2021 20:08

Thông báo

THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG "TẾT TRỒNG CÂY- CHÙA PHÚC LÂM"

''TẾT TRỒNG CÂY - CHÙA PHÚC LÂM''  sẽ được tổ chức vào 8h30 ngày 21/2/2021 tức...
Chi tiết »

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM GIA LỚP HỌC PHẬT PHÁP CĂN BẢN TRỰC TUYẾN GHPGVN HUYỆN THƯỜNG TÍN

Kính thưa quý vị Phật tử, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nên nhiều chùa không thể tổ...
Chi tiết »

THÔNG BÁO: Chương trình vận động sách giáo khoa, vở, đồ dùng học tập ủng hộ các em học sinh miền Trung của chùa Phúc Lâm

Hiện toàn bộ sách vở của các bạn học sinh miền Trung khu vực ngập lụt đều bị hỏng hoàn toàn, Chùa...
Chi tiết »

Thông báo: Chương trình từ thiện chia sẻ với đồng bào miền Trung của chùa Phúc Lâm

Chùa Phúc Lâm rất mong quý Phật tử, thiện tín xa gần cùng chung tay với nhà chùa chia sẻ...
Chi tiết »

Thông báo chùa Phúc Lâm

Chùa Phúc Lâm ở thôn Cao Xá, xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín, Hà Nội. Chùa Phúc...
Chi tiết »

Video

Vietnam Archaeological Museum - Khu trưng bày Khảo cổ học Nhà Quốc Hội Việt Nam

Khu trưng bày cổ dưới lòng nhà Quốc hội được xem là bảo tàng cổ học đầu tiên ở Việt Nam, được cấu...
Chi tiết »

Đại đức Thích Chánh Thuần tuyên đọc bức Thông điệp của Đức Pháp chủ GHPG Việt Nam - 2020

Đại đức Thích Chánh Thuần tuyên đọc bức Thông điệp của Đức Pháp chủ GHPG Việt Nam - 2020  
Chi tiết »

Đại đức Thích Chánh Thuần - đọc văn tế Nguyễn Trãi

Đại đức Thích Chánh Thuần - đọc văn tế Nguyễn Trãi
Chi tiết »

Tuyên đọc bức Thông điệp của Đức pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam năm 2020

Tuyên đọc bức Thông điệp của Đức pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam năm 2020
Chi tiết »

Pháp âm

 

Pháp âm

 
 

Tin tức mới

Tịnh Độ với những pháp hành căn bản

Những ai đang tu pháp môn Tịnh Độ, mà không nắm vững các quy tắc căn bản của Tịnh Độ, không ý thức...
Chi tiết »

Hà Nội: BTS GHPGVN thành phố họp triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ PL.2565 – DL.2021

Ngày 16/04/2021 (nhằm ngày 06/03 năm Tân Sửu), tại Trụ sở BTS GHPGVN TP. Hà Nội – Chùa Mộ Lao (Số 02 đường...
Chi tiết »

Tượng Quan Âm ẩn mình dưới nước lớn nhất Việt Nam

Chùa Thanh Lương tọa lạc tại thôn Mỹ Quang Nam (xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên), chùa nổi tiếng...
Chi tiết »

9 món ăn sáng có lợi cho sức khỏe

Theo một nghiên cứu phát hành trên tạp chí BMJ năm 2019, tiêu thụ bữa ăn sáng đầy đủ dưỡng chất, năng...
Chi tiết »

Thăm dò ý kiến

Lĩnh vực quan tâm chính là gì?
Thống kê truy cập

00000003

Hôm nay: 992

Hôm qua: 1315

Tháng này: 32370

Tháng trước: 47674

Tất cả: 3229693


Đang online: 2
IP: 3.238.250.105
Unknown 0.0