Văn minh chuông chùa Phúc Lâm

Ngày đăng: Thứ 3 , 28/03/2017 14:30 .
 Được khắc tên vào văn chuông cùng danh hiệu Chư Phật và các vị thiền sư cũng là một túc phúc nhân duyên. Tên và công đức của mình sẽ tồn tại hàng nghìn năm cùng tiếng chuông. Khi âm thanh tiếng chuông vang lên, bản thân không những được lợi lạc, mà còn góp phần công đức phổ độ quần sinh, khiến âm dương đều được lợi lạc. Dưới đây là văn minh chuông chùa Phúc Lâm bằng chữ hán, và nghĩa Việt. 
 
BÀI MINH KHẮC TRÊN CHUÔNG CHÙA PHÚC LÂM
(Đúc ngày 22 tháng 2  năm Đinh Dậu PL 2561)

 
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ny Phật
         Thường nghe! Tiếng sấm sét làm muôn vật sinh sôi, tiếng chuông chùa làm muôn loài tỉnh thức. Trong tất cả các loại âm thanh thì không gì hơn hai thứ âm thanh ấy.
          Nay ở Thành phố Hà Nội, huyện Thường Tín, Xã Dũng Tiến, thôn Cao Xá, có ngôi cổ tự chùa Phúc Lâm. Ngôi chùa thủa xưa, vốn là một chốn đại danh lam, được khai sơn vào niên hiệu Nhuận Hồ. Đến thời Lê Triều, niên hiệu Vĩnh Khánh có Như Đoan Mật Hạnh thiền sư, Như Bính thiền sư, cùng tông đồ pháp quyến, sai di Như Điền Trí Định, Tính Tịch, Phúc Tuệ thiền sư, Tính Giác Viên Thông thiền sư, Phó Nội Đàn Tăng, Phó Tăng quan Tính Xâm thiền sư, các chư hội thủ tín thí đã xây dựng ngôi Tam bảo gồm 5 gian tiền đường, bốn gian thượng điện, tô tượng, hiến cúng đất vào chùa. Từ đó, chùa cảnh nguy nga, chuông trống vang rền, ngọn đèn thiền sáng lạn truyền lại đến muôn đời sau, khiến âm dương lợi lạc, quyền thật dung hòa, quả xứng đáng là nơi phúc địa.
        May thay, gặp thời hưng thịnh, Phật pháp xương minh, thời Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa, năm Ất Mùi, tháng 10, ngày 23, tiếp nối ngọn đèn thiền, trụ trì chùa Phúc Lâm là sa môn Thích Chánh Thuần thuộc thiền phái Lâm Tế chính tông xuất thân từ chùa Sùng Phúc(Hội Xá, xã Thắng Lợi), cùng cán bộ cơ sở: Nguyễn Hùng Tráng, Nguyễn Thanh Phán, Nguyễn Cao Tám, Nguyễn Văn Giới, Nguyễn Sinh Nguyên và nhân dân sở tại, thập phương tín thí Phật tử đã hưng công, tạo dựng ngôi nhà thờ tổ, bồi và mở rộng diện tích chùa thành 5 mẫu. Đến năm Đinh Dậu, ngày 22, tháng 2, đại đức lại cùng địa phương, và thập phương thiện tín thu góp đồng ròng, chọn được ngày tốt, thợ khéo đắp khuôn, định giờ phát hoả đúc chuông. Đồng chảy ánh vàng, âm dương hợp nhất, chỉ trong cốc lát mà viên âm trong trẻo, không đầy một giờ mà trong ngoài trọn trịa. Quả là Phật pháp đến kỳ hưng thịnh, Tăng chúng đã đến lúc sương long, nhân dân thiện tín mừng khôn xiết, muốn để lại cho mai sau nên lưu lại mấy lời.
          Trong kinh Lăng Nghiêm có chép: “Ngay đến cả hai tướng động và tĩnh, rõ ràng không sinh khởi”. Lời nói đó là ý chỉ  tột bậc của viên âm Phật pháp. Trong kinh lại có câu: “Giáo thể chân thật của cõi này, thanh tịnh đều nhờ nghe âm thanh mà ngộ đạo”. Đây chính là đệ nhất viên thông mà Bồ tát Quán Thế Âm đã tu chứng.
Âm vang của tiếng chuông này làm thức tỉnh những kẻ mê lầm, khiến cho loài trùng kiến còn biết nẻo quay về; người có thiện căn thì bỏ tà theo chính; nơi địa ngục thì giảm ngừng tra khảo. Công đức của chuông chùa thật không sao kể xiết. Nên có bài minh rằng:
Phúc Lâm thiền tự                             
Dấu cổ lưu truyền
Chí thành thờ Phật
Chuông khánh sớm hôm
Phương tiện quyền thực
Triêu mộ gióng chuông
Lên chùa lễ tụng        
Tiếng vang sấm dậy
Phá vỡ vô minh         
Cạn dòng sinh tử
Ngài A nan nghe       
Núi phiền não đổ
Cây Bồ đề sinh
Những kẻ ngu tối
Cùng những oan hồn
Nghe tiếng chuông chùa
Đều được giải thoát.
Khắc bài minh này
Rõ ràng muôn việc.
   Dưới đây là các tín chủ phát tâm công đức đúc chuông:
- Lãnh đạo huyện có: Ông Nguyễn Tiến Minh - Thành ủy viên,Bí thư huyện Thường Tín;  ông Lê Văn Minh - chủ tịch UBMTTQ huyện Thường Tín, bà Nguyễn Thị Minh Xoan - chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng huyện Thường Tín, ông Nguyễn Như Ý - đại biểu HĐND huyện Thường Tín.
-  Thôn Cao Xá, xã Dũng Tiến Có: Nguyễn Thị Ảnh(Ngư), Lưu Thị Quất, Đỗ Thị Tươi(Độ), Phạm Thị Nhương(Nga Hứa), Nguyễn Văn Lưỡng(Bồng), Nguyễn Sinh Nguyên, Đỗ Như Trụ, Đỗ Văn Cấp(Tuyền), Đỗ Như Vũ, Nguyễn Thanh Khán(Vinh), Đỗ Văn Hiếu, Tạ Thị Mạnh(Trang), Lưu Thị Nhà, Nguyễn Thị Khích, Tạ Thị Xuyền(Đương), Nguyễn Văn Vi(Huệ), Nguyễn Đăng Dung(Cầm),  Đỗ Thị Lạc, Nguyễn Thị Đằng, Thái Thị Sương, Nguyễn Thị Ấm, Nguyễn Thị Phức, Nguyễn Thị Chúc, Nguyễn Văn Tháo, Nguyễn Thị Thược, Trần Bình Vọng, Nguyễn Thị Ty, Nguyễn Kim Anh, Nguyễn Văn Thêm(Vui), Nguyễn Tiến Đúc, Nguyễn Sinh Động,  Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Đăng Dũng(Thùy), Gia đình Mến Phòng, Gia đình Thủy Gia, Nguyễn Đăng Băng(Thùy), Nguyễn Quế Lâm(Lần), giả đình Huấn Hường, gia đình Các Tạc, Nguyễn Khánh Linh, Nguyễn Ngọc Bách, Đỗ Thị Hoa, Nguyễn Quyết Chiến, Nguyễn Sinh Chiên
-         Thôn Trát Cầu, xã Tiền Phong có: Gia đình Thanh Vũ, gia đình Sơn Xuyến, Gia đình Sửu Lan, Nguyễn Thị Trang(Lan), Thẩm Kim Diệm, Đỗ Thị Thành, Nguyễn Thị Nga, Hồ Văn Bắc, Gia đình Bà Xoàng, Bà Sửu, Hồ Văn Trịch, Hồ Văn Hà, Nguyễn Văn Khôi, Trần Văn Vinh
-         Thôn Phúc Trại xã Tân Minh có: Nguyễn Thị Hoan, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Hân
- Thôn Mễ Sơn có: Lê Xuân Duy, Nguyễn Thị Lương; Phú Diễn Có: Gia đình Dũng Quế; Bình Vọng có: Nguyễn Minh Huấn, Nguyễn Thái Luật, Hải Phòng có Nguyễn Thị Thanh Mai. Thôn Ba Lăng có Phan Thị Liên(Tiến); Thị trấn t. Tín có Lê Minh Tâm, gia đình Hoàn Liêm - Triều Đông, Trần Thị Cúc - Nam Định, Ngô Thị Thúy - Khoái Nội, Nguyễn Thị Huệ - Văn Trai, Nguyễn Văn Hoa - Kim Liên, Mai Thị Hồng Loan - Hà Nội, Lê Minh Xuyền - Thống Nhất, Nguyễn Thị Mai - Hà Nội. 
Nguyện Đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sinh
Đều trọn thành Phật đạo.
    Sa môn Thích Chánh Thuần Soạn ghi.  

Văn Minh Chuông chùa Phúc Lâm bản chữ Hán
 
 
  南無本師釋迦牟尼佛
常聞。
天以雷霆鼓群物;
佛以鍾磬警群迷.
眾聲無過此二矣.

睠維:河內城常信縣勇進社高舍村福林禪寺,原古跡名藍, 開
南無道場教主本師釋迦牟尼佛。
常聞天以雷霆鼓群物佛以鍾磬警群迷眾聲無過此二矣。
睠維河內城常信縣勇進社高舍村福林禪寺原古跡名藍開創
禪天別成淨境於潤胡開大年間至於黎朝永慶元年福林如瑞
密行禪師如炳禪師與宗徒法眷沙彌如闐智定禪師性寂福慧
禪師性覺圓通禪師侍內壇僧副性森禪師協同會首信施等肇
造上殿前堂造象供田。自此巍峨棟宇鍾鼓齊鳴繼佛心宗相
傳已久保陰陽度權實真越國常府福縣高社之福地也。然而
時經桑海物換星移仁基義址猶存而鍾聲寂寞歷五百餘年矣
幸逢盛世佛法昌明時於共和乙未年什月二什三日繼住持
福林禪寺者乃臨濟正宗崇福會舍勝利法派門人釋正純沙門
與幹部基礎阮雄壯阮青判阮高糝阮文戒及鄉人遠近檀信等
興功新建祖堂五間培土擴地共五畝。至玆丁酉年二月二什
二日本寺僧及本村鄉老諸人善信等興此功德募唱善緣聚精
吉日命工建模飛蜚廉吹其鞠祝鎔其爐金液流光土精
合填須臾而圓音嘹喨頃刻而相好完全佛事再興僧徒顯著
檀那眾等喜不勝言欲表將來為記。按嚴經云動靜二相了
然不生之言此佛法圓音之極旨也。又謂此方真教體清淨
在音聞此觀音圓通第一也洪鍾響或勝圓夢或蟻穴覺還或捨
妄明真或停酸拷鍾之
功德不可思議乃為銘曰
福林禪寺。古跡相傳。至尊奉佛。鍾鼓晨昏。
方便權實。朝撞暮鳴。昇堂八室。震動雷音。
破無明殼。竭生死流。阿難聞此。煩惱山摧。
菩提樹長。醜類頑徒。精靈附物。聞此法音。
伸冤理屈。勒此斯銘。了一萬事。
下面是諸信主進供功德鍾信主阮進明祕書縣常信黎文明主
席末陣祖國縣常信勇進社高舍村諸信主阮氏影劉氏桔杜氏
鮮范氏鑲阮文兩阮生原杜如住杜文孝陳文許武氏俄杜文急
謝氏孟劉氏琊阮氏謝氏耑阮文圍阮登容杜氏樂阮氏騰太
氏霜阮氏蔭阮氏複阮氏祝阮文糙阮氏籲陳平望阮氏絲阮金
瑛阮文添阮進鐲阮生動阮如意阮孟雄阮氏明閂阮登勇全家
勉風全家始家阮登冰阮桂林阮青看全家訓香全家閣咋阮慶
令阮玉百阮氏年阮氏邊杜氏蓮全家汀簡皇梅阮文鑽阮文旺
黎廷忠前風諸信主全家青宇全家山釧全家丑籣阮氏妝沈金
焰杜氏誠阮氏俄胡文北全家老全家婆丑胡文擲胡文河阮
文瑰陳文榮阮氏歡辛明阮氏花明阮氏欣明阮黎春隹米山阮
氏梁米山全家勇桂富演阮明訓平妄阮太律平妄阮氏方梅潘
氏蓮巴凌黎明心常信全家桓廉朝東陳氏鞠南定
共和社會歲丁酉年二月二什二日佛歷二伍六一良時住持
福林禪寺沙門釋正純奉撰

Các tin bài, hình ảnh, thư từ muốn đăng lên Website: chuathien.vn xin gửi vào địa chỉ: chuathien2014.@gmail.com
Ý kiến của bạn 0
Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài và điền đầy đủ thông tin. Bình luận của bạn sẽ được phản hồi trong thời gian sớm nhất

Thăm dò ý kiến

Lĩnh vực quan tâm chính là gì?
Số lượngTỷ lệ
230( 50 %)
58( 13 %)
23( 5 %)
34( 7 %)
114( 25 %)
Số người tham gia bình chọn: 459
Lần bình chọn đầu tiên: Thứ 5 , 18/04/2013 17:12
Lần bình chọn sau cùng: Thứ 7 , 02/05/2020 13:26

Thông báo

Thông báo chùa Phúc Lâm

Chùa Phúc Lâm ở thôn Cao Xá, xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín, Hà Nội. Chùa Phúc...
Chi tiết »

THÔNG BÁO: CHƯƠNG TRÌNH DU XUÂN LỄ PHẬT CỦA CHÙA PHÚC LÂM NĂM CANH TÝ 2020

Thời gian: ngày 07 tháng Giêng năm Canh Tý (nhằm thứ 6, ngày 31/01/2020)
Chi tiết »

THÔNG BÁO KHÓA TU MỘT NGÀY CHÙA PHÚC LÂM.

THÔNG BÁO: NGÀY MAI, CHỦ NHẬT, NGÀY 27/10/2019(28/9/KỶ HỢI) DIỄN RA KHÓA TU MỘT NGÀY CHÙA...
Chi tiết »

THÔNG BÁO: CHƯƠNG TRÌNH LỄ VU LAN CHÙA PHÚC LÂM

14h00, chiều nay, ngày 14/08/2019 (tức ngày 14/07/Kỷ Hợi), chùa Phúc Lâm tổ chức lễ Vu Lan. Trân trọng...
Chi tiết »

CHÙA PHÚC LÂM THÔNG BÁO

8h sáng ngày 23/6/2019 các bạn tham gia khoá tu chùa Phúc Lâm tập trung tại chùa để nhận thẻ,...
Chi tiết »

Video

Tuyên đọc bức Thông điệp của Đức pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam năm 2020

Tuyên đọc bức Thông điệp của Đức pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam năm 2020
Chi tiết »

Đại đức Thích Chánh Thuần - Đầu năm đi lễ chùa sao cho đúng? (VTC9)

Đi lễ chùa vốn là nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân Việt Nam. Thế nhưng trong những năm gần đây, việc...
Chi tiết »

Đại đức Thích Chánh Thuần - năm đặc tính cơ bản của đạo Phật.

Đại đức Thích Chánh Thuần - năm đặc tính cơ bản của đạo Phật. 
Chi tiết »

Đại đức Thích Chánh Thuần - thuyết minh về chùa Bổ Đà Bắc Giang

Đại đức Thích Chánh Thuần - thuyết minh về chùa Bổ Đà Bắc Giang
Chi tiết »

Pháp âm

 

Pháp âm

 
 

Tin tức mới

Sống tỉnh thức để trải nghiệm chân hạnh phúc

Dịch bệnh đã tạm lắng xuống nhưng khó khăn chướng ngại vẫn còn đó. Biến cố trong cuộc sống là lời cảnh tỉnh buộc...
Chi tiết »

Đóa sen nằm trên cạn, tỏa hương thơm ngát ngôi chùa trăm năm tuổi

Ghé ngôi chùa 600 năm tuổi Bối Khê (Thanh Oai, Hà Nội) những ngày cuối tháng 4 âm lịch, du...
Chi tiết »

Giác Lương cổ tự, niềm tự hào trăm năm của người Hiền Lương

Giác Lương - ngôi cổ Tự với lịch sử hơn 300 năm xây dựng và gìn giữ của người dân làng Hiền Lương,...
Chi tiết »

Thăm dò ý kiến

Lĩnh vực quan tâm chính là gì?
Thống kê truy cập

00000002

Hôm nay: 310

Hôm qua: 846

Tháng này: 2515

Tháng trước: 48290

Tất cả: 2806434


Đang online: 1
IP: 18.232.38.214
Unknown 0.0